ZingisGroot zingt ELIAS

 

Elk jaar voert het donderdagavond Zingiskoor een groot werk uit waarbij amateurzangers samen met professionele solisten en orkestbegeleiding optreden.

Dit seizoen staat het monumentale oratorium ‘ELIAS’ op.70 van Felix Mendelssohn Bartholdy op het programma. In de wekelijkse repetities verdiepen we ons in de oudtestamentische strijd tussen de profeet Elia en de Baälpriesters rond koning Achab. Elia kondigt gruwelijke droogte aan, wekt een gestorven kind tot leven en laat bliksem en vuur vanuit de hemel komen. Ook trekt hij zich verscheurd door hevige geloofstwijfel weken terug in de woestijn. Als koorzanger smeek je de ene keer als Baälpriester jouw afgod om vuur, terwijl je even later als engelenkoor Elia in de woestijn gerust stelt.

  • De repetities zijn op donderdagavond van 20 tot 22 uur in de zaal van de Zeister Vrije School, Socrateslaan 22 in Zeist. Martin Kuijlenburg dirigeert en Peter Verhoogt begeleidt op de vleugel.
  • Vanaf 19.15 uur zijn er alternerend stemgroep-repetities met Mady Westerik en Martin Kuijlenburg
  • De concerten zijn op 7 en 8 februari 2020
  • Aanmelden kan hier

Vrijblijvend een keer meezingen? Van harte welkom! Graag even een bericht via info@zingis.nl

Interesse om later aan te sluiten als projectlid? Van harte welkom, vooral tenoren en bassen! Ook dan graag een berichtje via info@zingis.nl